Chirurgia fotocząsteczkowa

Chirurgia fotocząsteczkowa to nadzieja dla ludzi będących poważnie chorymi, często z punktu widzenia medycyny akademickiej nieuleczalnie. Jest to metoda twórczego oddziaływania na ciało i umysł pacjenta. Chirurgia fotocząsteczkowa, to interdyscyplinarne podejście do problemu zachowania zdrowia. Jednoczy w sobie działanie na ciele, jak i na duchu chorego. Nie da się bowiem oddzielić ciała od ducha, co za tym idzie, stoi na stanowisku, że kartezjański dualizm stosowany we współczesnej medycynie akademickiej, to jej wielki błąd. Nie wolno oddzielać ducha od ciała, bo prowadzi to często do słabych efektów leczniczych lub ich braku. Książka ta, to pierwsza światowa publikacja na temat chirurgii fotocząsteczkowej. Ma przybliżyć ludziom ten sposób oddziaływania terapeutycznego, wyjaśnić jak to się dzieje, że zapada się na choroby uznane powszechnie za nieuleczalne, a w chirurgii fotocząsteczkowej można czynić cuda wyciągając chorych z największego zagrożenia życia. Chirurgia fotocząsteczkowa, to metoda „salonowa”. Dostęp do niej może mieć każdy potrzebujący pomocy, jednak nie wszystkim uda się w taki sam sposób pomóc. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie doszukacie się Szanowni Państwo w tej publikacji. Książka ta ma również charakter terapeutyczny.

Autor i opracowanie: mgr Jacek Bartkowiak, specjalista medycyny chińskiej, chirurgii fotocząsteczkowej