Elektropunktura

Pole magnetyczne jest wytworem pola elektrycznego. Te dwa pola wytwarza człowiek, stąd elektropunktura oddziałuje w sposób bezpośredni na pole elektryczne i przez to magnetyczne człowieka, doprowadzając do prawidłowych przepływów w człowieku tych pól.