Arka Przymierza

Co się stało z Arką Przymierza?

Arka Przymierza to akt łaski Boga dla ludu wybranego. Ofiarowanie Swojego Syna, to największy dar dla ludzkości i nieopisana łaska Boga. Zatem, choć Pan Bóg tak szczodry dla narodów i wiedząc, że jest wszechmocny i nieomylny, nie zostawia ludziom czegoś, co jest im już niepotrzebne do Przymierza ze Sobą. Skoro ofiarował z nieopisanej Swojej Miłości kawałek Siebie Samego, Syna Jezusa Chrystusa, to musiał zabrać Arkę Przymierza, gdyż ona spełniła już swą funkcje na ziemi dla ludu wybranego. Jezus Chrystus, Bóg w ciele człowieka, to prawdziwe Przymierze Boga z ludźmi. Sam fakt przyjęcia przez Boga w Trzech Osobach ciała ludzkiego, jest aktem przymierza. Męczeńska śmierć na krzyżu i wcześniejsze tortury, to akt Boskiej Siły w walce ze słabościami tego świata, akt zmartwychwstania, to zwycięstwo nad grzechem, śmiercią, wynikającą z grzechu, to zwycięstwo Miłości nad zemstą, głupotą, haniebnymi myślami, mowami i czynami. Jezus Chrystus jest nową Arką Przymierza, już nie tylko dla narodu wybranego lecz dla każdego, kto w Chrystusie Panu żyje i odchodzi do Ziemi Obiecanej- do Boga w Trzech Osobach, do raju, by tam radować się Obliczem Pańskim już na zawsze. Jezus Chrystus Bóg z Boga, zrodzony, a nie stworzony, jest Arką Przymierza dla ludu wybranego, do którego zalicza się każdy, kto przymierze uzna. Pamiętać należy, że Arka Przymierza miała ogromną moc- moc przez Boga nadaną. Potrafiła ratować, ale też ukarać. Jezus Chrystus będąc Arką Przymierza ludzi z Bogiem jest świętym, wymagającym właściwego postępowania wobec Trójcy Przenajświętszej i bliźnich. Stąd jest wielu powołanych, lecz niewielu wybranych. Tylko życie zgodne z nakazami Jezusa Chrystusa, przykazaniami miłości, w których wszystko inne jest zawarte, to jest miłość do Pana Boga, potem miłość do bliźniego, pozwala wejść do grona wybranych. Zatem ludem wybranym są ci wszyscy, którzy żyją dla Pana Boga w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym.
Życie w Jezusie Chrystusie to dbałość również o swoje ciało i ducha, jako świątynię Boga. Stąd z krzyża, z jedności nieba z ziemią, dostaliśmy Matkę Przenajświętszą „…rzekł do Matki: „Niewiasto oto syn Twój.” Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja.”” [Ewangelia wg św. Jana]. Po to ten dar, by jak kochająca matka dziecko, opiekowała się nami, byśmy mogli, jak te kochające dzieci zwracać się do Niej w każdej sprawie. Dzielić się z Nią swą radością i troskami. Byśmy mogli prosić Ją o opiekę. Musimy przecież wiedzieć, że kochający Syn nie odmówi Matce, jeśli Ta za nami się wstawi. Bóg jest miłością i miłosierdziem. Krzyż jest obrazem zwycięstwa i jednością Boga z ludźmi. Syn Boga, Bóg z Boga jest Arką Przymierza Boga z ludźmi, z narodem wybranym, którym my wszyscy jesteśmy, żyjący w Chrystusie Panu.

Autor: mgr Jacek Bartkowiak