URLOPY

Klinika jest czynna:
od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 17.00

Przewidywane dni wolne w 2022 roku: