URLOPY

Klinika jest czynna:
od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 20.00

Przewidywane dni wolne w 2020 roku:
16-19.03.2020
9.04.2020
14.04.2020
4-7.05.2020
29.06 – 02.07.2020
27.08.2020